محمد وفایی

آموزگار زبان

درباره استاد:
آموزگار زبان

ماموریت و بیوگرافی

مدرس، پژوهشگر، کارشناس،زبان انگلیسی

مترجم و پژوهشگر زبان فرانسه

کارشناسی زبان های خارجه و تربیت مدرس زبان های خارجه

داری دو مدرک مربیگری زبان انگلیسی، داری ایلتس با نمره ۷

دوره های ارائه شده توسط این مدرس