فاطمه رستگار

آموزگار

درباره استاد:
آموزگار پایه اول

ماموریت و بیوگرافی

آموزگار رسمی پایه اول ابتدایی
دانش آموخته ی دانشگاه فرهنگیان (دارای مدرک لیسانس علوم تربیتیآموزش ابتدایی)
دارای ۶ سال سابقه ی تدریس

دوره های ارائه شده توسط این مدرس