ریاضی کلاس دوم

ریاضی دوم پیش نیاز این دوره،گذراندن دوره ی آموزشی اول دبستان می باشد. در این دوره ی آموزشی نوگلان ما…

0
رایگان!

علوم کلاس دوم

علوم دوم پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره ی آموزشی علوم اول دبستان می باشد. نوگلان ما در این دوره…

0
رایگان!

قرآن کلاس دوم

آموزش قرآن کلاس دوم پیش نیاز این دوره، گذراندن دوره ی آموزشی قرآن کریم اول دبستان میباشد. همانطور که نوگلان…

0
رایگان!

نگارش و فارسی کلاس دوم

نگارش و فارسی دوم پیش نیاز این دوره ی آموزشی، گذراندن دوره ی نگارش و فترسی کلاس اول می باشد.…

0
رایگان!

هدیه های آسمانی دوم

هدیه های آسمانی در این دوره ی آموزشی،دانش آموزان عزیز، با تکنیک های جذاب و خاطره انگیز با هدیه ها…

0
رایگان!